25 €
6973600442
Πάγκος οριζόντιος για κοιλιακούς και ραχιαίους
Πολύ καλός πάγκος μόνιμης οριζόντιας θέσης για κοιλιακούς και ραχιαίους καθώς και πληθώρα άλλων ασκήσεων με βάρη και λάστιχα
Σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς φθορές.
Βρίσκεται σε στεγασμένο χώρο